Bewoner Mar Langbroek van hospice De Cirkel leest onder toeziend oog van coördinator Ester Pos trots zijn interview in de jaarkrant 2018.
Bewoner Mar Langbroek van hospice De Cirkel leest onder toeziend oog van coördinator Ester Pos trots zijn interview in de jaarkrant 2018.

Jaarkrant hospice De Cirkel

Vrijdag 23 maart heeft coördinator Ester Pos van hospice De Cirkel de eerste editie van de jaarkrant 2018 van hospice De Cirkel uitgereikt aan de heer Mar Langbroek, een bewoner van het hospice die met 'zijn verhaal' in de krant staat.

H.I.Ambacht - Een uniek moment omdat tijdens het interview onzeker was of Mar de krant nog zelf in ontvangst zou kunnen nemen. "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dit kan en mag doen," zegt Ester. Hospice De Cirkel geeft met ingang van 2018 elk jaar een krant uit met verhalen van onder anderen bewoners, nabestaanden, vrijwilligers en zorgverleners. Zo wil De Cirkel de omgeving deelgenoot maken van het reilen en zeilen in het hospice en laten zien wat voor moois de coördinatoren en vrijwilligers willen en kunnen doen voor mensen die niet lang meer te leven hebben

Aandacht en liefde

Mar Langbroek vertelt in zijn interview dat hij aandacht en liefde voelt bij het hospice, alle tijd heeft voor mooie gesprekken met onder anderen zijn vrouw en zich in zijn situatie geen betere plek kan wensen. Naast deze bewoner vertellen ook twee nabestaanden hun ervaringen, geeft een huisarts haar visie op een hospice en zijn een ervaren en nieuwe vrijwilliger en twee palliatief verpleegkundigen aan het woord. Betrokkenen bij het hospice krijgen de uitgave via de post toegestuurd. Ook komen de jaarkranten op centrale plekken in de regio te liggen, zoals bij bibliotheken, gezondheidscentra en notariskantoren en zijn ze op te vragen bij het hospice.


Donaties

De krant is gefinancierd met donaties. Daarnaast hebben Drukkerij Obreen, eyedesign BNO en Com'an, duo voor communicatie gesponsord. "Ik wil alle geïnterviewden, donateurs, sponsoren en iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze productie heel hartelijk bedanken. De mooie verhalen in de krant onderstrepen het prachtige werk dat onze coördinatoren en vrijwilligers doen voor mensen in hun laatste levensfase. We hopen dat nog heel lang te doen," aldus voorzitter Ad van Driel van het bestuur.

Vrijwilligers

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo'n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd.

Meer berichten