U ziet op deze foto 13 mannen, de burgemeester, de gemeentesecretaris en 11 raadsleden, allen mannen (!) De foto is gemaakt in de toenmalige raadzaal (nu kapper Pons).
U ziet op deze foto 13 mannen, de burgemeester, de gemeentesecretaris en 11 raadsleden, allen mannen (!) De foto is gemaakt in de toenmalige raadzaal (nu kapper Pons).

Gemeenteraadsverkiezingen II

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 opnieuw wat historische informatie over dit actuele onderwerp.

U ziet op deze foto de gemeenteraad per 1 september 1941. Aan de datum kunt u zien dat het oorlog was toen deze opname werd gemaakt. Als u goed kijkt ziet u allemaal sombere gezichten. Allen waren doordrongen van het bijzondere van het moment. Het zag er namelijk naar uit dat dit de laatste keer zou zijn dat ons goede dorp bestuurd werd door een gekozen gemeenteraad. Het leek waarschijnlijk dat de gemeenteraad nadien nooit meer zou vergaderen. Op last van toenmalig Rijkscommissaris Seyss-Inquart werden in ons land per die datum alle gemeenteraden op non-actief gesteld. Alle taken kwamen in handen van de burgemeester, die onder toezicht van de commissaris van de provincie kwam te staan. De politieke partijen waren enkele maanden eerder al verboden. Met deze maatregelen kwam er een einde aan ons democratisch bestel. Invloed van de plaatselijke bevolking op het gewenste bestuur leek daarmee definitief voorbij. En op 1 september 1941 leefde weliswaar bij velen de wens dat Duitsland de oorlog zou verliezen, maar het verloop daarvan gaf nog geen aanleiding daar vanuit te gaan. Gelukkig bleek de situatie tijdelijk. Na de bevrijding kwam er per 1 november 1945 weer een noodgemeenteraad, gekozen door 33 geselecteerde Ambachters, die een breed vertrouwen onder de bevolking genoten. In juli 1946 kwam er weer een echt gekozen gemeenteraad.

Van een aantal raadsleden is bij het Historisch Genootschap niet of nauwelijks informatie bekend. In verband met een onderzoek zou ik graag van een aantal raadsleden wat meer gegevens willen weten. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met Arie Verhoeven, hiaverhoeven@kliksafe.nl of 06-22130438.

De namen voorste rij v.l.n.r.: Jacob Visser, werd in 1917 eerste socialist in Ambachtse gemeenteraad. Aart de Waard, was van 1931 tot 1955 wethouder. H. Duiker, was burgemeester van 1938 tot 1949. P.J. Plaisier, was 40 jaar gemeentesecretaris. Cornelis van den Berg was vele jaren raadslid en wethouder. A. van der Giessen, van hem is weinig bekend.

Staand: C.J. van Hofwegen, vele jaren raadslid en wethouder. A. Hooimeijer, verder onbekend. Pl. Plaisier, verder onbekend. W. Stans, was in ons dorp bekend als directeur scheepswerf Jonker en Stans. L. de Lijster was tussen 1935 en 1956 bestuurslid en voorzitter van de plaatselijke woningbouwvereniging. Ant. Van Drunen, verder onbekend. C. Klootwijk, medeoprichter en jarenlang bestuurslid woningbouwvereniging.

Meer berichten