Sinds 2015 organiseren lokale zorgprofessionals door het hele land een lokale wandel challenge om de mensen te helpen bij het regie nemen over hun gezondheid.
Sinds 2015 organiseren lokale zorgprofessionals door het hele land een lokale wandel challenge om de mensen te helpen bij het regie nemen over hun gezondheid.

De regio over eigen gezondheid

"De Nationale Diabetes Challenge brengt Nederland in beweging." Onder dat motto organiseren in heel Nederland huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten een wijkverpleegkundigen een lokale wandelchallenge om mensen te helpen bij het regie nemen over hun gezondheid. In H.I.Ambacht doet De Zeester mee. De eerste wandelavond start op 17 april om 19.00 uur.

Door Trudy Wehrmeijer

H.I.Ambacht - Sinds 2015 organiseren lokale zorgprofessionals (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, diabetes- en wijkverpleegkundigen) door het hele land een lokale wandel challenge om de mensen te helpen bij het regie nemen over hun gezondheid. In 16 weken wordt er wekelijks één keer gezamenlijk gewandeld. In kleine stappen trainen deelnemers en zorgprofessionals samen tot de Nationale Diabetes Challenge eind september. Het project richt zich in eerste instantie op mensen met diabetes, maar ook mensen zonder diabetes zijn van harte welkom.
De Nationale Diabetes Challenge is vooral bedoeld om mensen met diabetes te helpen bij het verbeteren van hun leefstijl en gezondheid. Omdat meedoen voor iedereen goed is, zijn ook mensen zonder diabetes welkom om mee te wandelen. Iedere dinsdagavond starten de wandelaars bij De Zeester. Begonnen wordt met een korte wandeling van een paar kilometer. De uitdaging is om eind september vier dagen achter elkaar vijf of tien kilometer te kunnen lopen.
Op de wandelavonden loopt steeds een professional van De Zeester mee. Deze geeft de route aan en draagt een rugzakje met water, druivensuiker en biscuitjes, ingrediënten om in te zetten als een van de deelnemers een te late of te hoge bloedsuikerspiegel zou krijgen. De deelnemers worden gestimuleerd om naast de wekelijkse wandelavond zelf ook nog een keer te wandelen of op een andere manier te bewegen. Ook krijgen zij nog voorlichting van de diëtiste en van de podotherapeut.
De Zeester uit Ambacht voor de derde keer mee met het project. Voor nadere informatie nodigen de huisartsen en fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum iedereen – maar vooral diabetespatiënten – uit voor een voorlichtingsavond in De Zeester, Tromplaan 49, op dinsdag 13 maart om 19.30 uur. Daar wordt meer verteld over bewegen, wandelen en het geleidelijk aan trainen voor de vierdaagse Challenge Week van 26 tot en met 29 september.

Voor verdere Informatie over de Nationale Diabetes Challenge kan men terecht bij praktijkondersteuner Annemiek Kreukniet, telefoon 6813003 of via email info@pmc-dezeester.nl.

Meer berichten
Shopbox