De wethouders bij de presentatie van het jaarverslag van Deal Drecht Cities.
De wethouders bij de presentatie van het jaarverslag van Deal Drecht Cities.

'Interesse internationale bedrijven groeit'

Deal Drecht Cities en de samenwerkende gemeenten hebben het afgelopen jaar op alle fronten betere resultaten geboekt. Met name de internationale belangstelling uit landen als Duitsland, Letland, Polen, Turkije, Japan en Verenigd Koninkrijk viel op.

Regio - Acquisitieorganisatie Deal is in 2017 actief geweest met tachtig nieuwe projecten om bedrijven naar de regio te trekken. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016. Directeur Martin Bloem van Deal is tevreden met het resultaat. "Je ziet dat veel bedrijven zich op de Drechtsteden oriënteren als zij zich willen vestigen, uitbreiden of verplaatsen. Tien projecten zijn afgelopen jaar geconcretiseerd en dat leverde 765 banen op. De toegenomen belangstelling uit het buitenland is heel hoopgevend. Bij de acquisitie is daar vaak wel een lange adem voor nodig."
De 765 gecreëerde banen in 2017 zijn volgens Martin Bloem het topje van de ijsberg. "Wij hebben 26 projecten overgedragen aan de partners, die bij elkaar nog eens een arbeidspotentieel hebben van ruim 4500 banen, ruim tien keer zoveel als voorzien. Ik heb grote verwachtingen voor 2018, mede gelet op de grote economische groei die ons land doormaakt. Wij zullen daar als ondernemende regio absoluut van meeprofiteren. Maar dan is stilzitten geen optie. Ik merk dat het enthousiasme bij de wethouders van de deelnemende gemeenten groot is."
Deal werkte binnen de Drechtsteden mee aan de ondersteuning van de deelnemende gemeenten. Zo werd voor Hendrik-Ido- Ambacht een marketingplan gemaakt voor het bedrijventerrein Ambachtszoom. In Zwijndrecht werd hetzelfde gedaan voor het Zwijndrecht Innovation Park. In samenwerking met Werkgevers Drechtsteden en Vitrumnet werd een Quickscan Digitale Mainport opgeleverd. De scan brengt economische kansen voor de Drechtsteden in kaart en geeft aan hoe het glasvezelnet optimaal kan worden benut.

Meer berichten
Shopbox