Winkelcentrum De Schoof is al geruime tijd onderwerp van gesprek in Ambacht.
Winkelcentrum De Schoof is al geruime tijd onderwerp van gesprek in Ambacht.

Gang van zaken rondom De Schoof

Vorig jaar september werd in het Cascade in Hendrik Ido Ambacht het Plan ten Brinke ingetrokken.

H.I.Ambacht - Het plan Ten Brinke voorzag in een uitbreiding van het winkelcentrum de Schoof aan de kopzijde ter hoogte van de Graaf Willem laan. Voor deze ontwikkeling was een complete afsluiting van de Graaf Willem laan beoogd en zouden de vers-winkels en de markt uit elkaar getrokken worden. Bewoners waren fel gekant tegen deze afsluiting van de Graaf Willem laan als belangrijke verkeersader van Hendrik-Ido-Ambacht. Het plan kraakte en ook de toegenomen leegstand in het middengebied werd met het plan Ten Brinke niet opgelost. Deze overtuigende bezwaren werden gedeeld door de meerderheid van de ondernemers op het winkelcentrum. Uiteindelijk leidden deze gebundelde bezwaren tot een patstelling, er waren diverse inspraakmomenten een door de ondernemers geïnitieerde "petitie" en na een emotionele bijeenkomst in het Cascade werd het plan in de spreekwoordelijke ijskast gezet.

Het plan werd opnieuw tegen het licht gehouden, en de door de winkeliers afgevaardigde huisvestingscommissie heeft in samenwerking met de grootste eigenaar Bouwfonds de handschoen opgepakt en een volledig afgetimmerd plan voor de Schoof bij de wethouder gepresenteerd. Dit zoals met de wethouder afgesproken, "binnen de muren van de bestaande Schoof!"

Het nieuwe plan voorziet in eerste instantie in de komst van de Action, overkapping van de passages, uitbreiding van de Jumbo ,en verbetering van de parkeervoorzieningen. Halverwege de binnenring is een brede doorgang gepland, deze passage zal het winkelcentrum compacter maken en leidt direct naar de nieuw te vestigen Action. Op de plaats waar de Action gepland is zullen een aantal winkels verkassen naar de laatste lege units in het winkelcentrum. Resultaat: De Schoof als eerste winkelcentrum van de regio zonder leegstand.

Dit is slechts de eerste fase van de uiteindelijke uitwerking van het nieuwe plan voor de Schoof, wethouder Flach wilde graag meewerken aan de nieuwe plannen, maar wel onder het voorbehoud van een totaalvisie, iets wat uiteraard door alle partijen van harte wordt omarmd.

De afspraak die de huisvestingscommissie en bouwfonds hebben met de gemeente is om binnen de begrenzing van het huidig winkelcentrum de eerste plannen uit te voeren. Op het ogenblik wordt er met diverse partijen onderhandeld en vergunningen aangevraagd om zo snel mogelijk met de uitvoering te beginnen. Bouwfonds, winkeliers en Gemeente; Samen gaan wij voor de Beste Schoof.

Meer berichten
Shopbox