Het ziekenhuis kort voor de opening in 1989. Later is het gebouwencomplex ingrijpend uitgebreid.
Het ziekenhuis kort voor de opening in 1989. Later is het gebouwencomplex ingrijpend uitgebreid.

Het Jacobusziekenhuis (vervolg)

In het vorige artikel vertelde ik het een en ander over het ontstaan van het Jacobusziekenhuis, dat ongeveer driekwart eeuw in het oude centrum van Dordrecht gevestigd was, o.a. aan de Houttuinen in de nabijheid van de Grote Kerk.

Het in 1929 in gebruik genomen ziekenhuis kreeg gaandeweg de zorg over steeds meer patiënten. Ook de medische zorg nam in de loop van de 20e eeuw een steeds hogere vlucht. Daardoor ontstond er telkens behoefte aan uitbreiding. Er werd tussen de Houttuinen en de Grotekerksbuurt extra te bebouwbare grond verworven en verschillende belendende panden werden opgekocht om de patiëntenzorg te vergroten. Nadat men in de jaren '60 tegen de grenzen van de groei aanliep, werd besloten terplekke een geheel nieuw ziekenhuiscomplex te laten verrijzen. Dit stuitte echter op allerlei bezwaren. In 1968 werd daarom besloten om te zien naar een andere locatie in Oost-IJsselmonde waar nieuwbouw kon worden gerealiseerd.

Binnen Zwijndrecht en Ambacht wilde men graag het ziekenhuis in de buurt hebben. Er werd een comité gevormd van inwoners uit beide gemeenten, die zich een aantal jaren sterk maakte voor de komst van het ziekenhuis naar deze regio. Vanuit Ambacht maakte toenmalig raadslid mevrouw A. Verseveldt-Sesselaar (de latere voorzitter van he Historisch Genootschap) deel uit van dit comité. Er werden petities aangeboden en van inspraakprocedures werd gebruik gemaakt. Er zijn wellicht nog wel Ambachters die zich kunnen herinneren dat het actieve comité in de jaren '70 ook verschillende ludieke acties organiseerden. Men trok bijvoorbeeld de aandacht met een fietstocht door de regio. Er werd een brancard meegevoerd om het doel te onderstrepen. Bovendien werd een caravan ingericht met enkele ziekenhuisbedden.

De vele inspanningen werden beloond, want in 1972 werd de eerste bouwgrond aangekocht op de locatie Ter Steeghe op de hoek van de Langeweg en de Bootjessteeg in Zwijndrecht. Hierdoor moest o.a. het tuincentrum Klein Aalsmeer worden verplaatst. In 1987 waren alle plannen rond en de vereiste procedures doorlopen, zodat de eerste paal voor het ziekenhuis de grond in kon. In 1989 ging een vurige wens van veel inwoners van Oost-IJsselmonde in vervulling en werd het complex in gebruik genomen. Ook voor de inwoners van ons dorp lag het ziekenhuis heel gunstig, direct tegen de gemeentegrens.

In 1991 fuseerde het Jacobusziekenhuis met het Ziekenhuis Refaja (eerder ontstaan door een fusie van het diaconessenhuis en het oude Refaja) tot het Drechtstedenziekenhuis. Sinds een tweede fusie in 1999 sprak men van de locatie Zwijndrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Meer berichten