Gezamenlijke aanpak personeelstekorten in de zorg

Tijdens een bijeenkomst op woensdag 24 januari bij Het Spectrum – locatie Sterrenlanden (Dordrecht) - ondertekenden 16 partijen uit de zorg een intentieverklaring.

Regio - Dit is een belangrijke stap naar een gezamenlijke aanpak van de personeelstekorten in de zorg voor de regio Zuid-Holland Zuid. In 2021 wordt er een tekort verwacht van ruim 600 verzorgenden en ruim 200 verpleegkundigen. De intentieverklaring benadrukt de noodzaak om samen te werken, alleen op die manier is de problematiek aan te pakken.
Na een uitgebreid en stevig overleg ondertekenden alle aanwezige partijen de intentieverklaring. Met de ondertekening hebben de partijen afgesproken om de komende tijd aan diverse speerpunten te werken. Deze speerpunten zijn onder andere: het vergroten van de opleidingscapaciteit, het vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden en het bevorderen van een aantrekkelijke sector om in te (blijven) werken. Daarnaast zijn ook afspraken over de werving van medewerkers onderdeel van de bekrachtigde intentieverklaring.
De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid is initiatiefnemer van de intentieverklaring en coördineert de gezamenlijke aanpak. De vereniging maakt zich samen met haar leden sterk voor goede regionale zorg. Bij de Werkgeversvereniging zijn 23 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.

Meer berichten