In 1929 was het nieuwe ziekenhuis aan de Houttuinen dichtbij de Grotekerksbuurt klaar.
In 1929 was het nieuwe ziekenhuis aan de Houttuinen dichtbij de Grotekerksbuurt klaar.

Het Jacobusziekenhuis

De inwoners van ons dorp waren vroeger voor ziekenhuisopname voornamelijk aangewezen op Dordrecht of Rotterdam. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen dat de autochtone Ambachters meer op Dordrecht waren georiënteerd en de 'import' (vooral de Rotterdammers) op Rotterdam.

Dordt kende kort na de oorlog een viertal ziekenhuizen: Refaja (Hebreeuws voor: 'de Heere geneest') aan de Bellevuestraat, het Diaconessenhuis aan de Prinsenstraat, het Rooms-katholieke ziekenhuis aan de Houttuinen en het gemeenteziekenhuis aan de Bankastraat. De verschillende 'zuilen' in de samenleving van die tijd waren hierin duidelijk te herkennen: protestants (twee ziekenhuizen), rooms-katholiek en neutraal. Ik wil dit keer iets vertellen over de voorgeschiedenis van het 'Jacobusziekenhuis' (Albert Schweitzerziekenhuis) op de grens van onze gemeente en Zwijndrecht.

De rooms-katholieke ziekenverpleging in deze regio gaat terug tot het eind van de 19e,, begin 20e eeuw. Nadat men al eerder, sinds het begin van de 19e eeuw, elders in Dordrecht een locatie in gebruik had voor onderwijs en sociale zorg (wezen, ouden van dagen), besloot men later nabij de Grotekerksbuurt een tehuis te vestigen. Het kreeg de naam van St. Jacobusgesticht, genoemd naar een eerder Gasthuis uit de Middeleeuwen. De locatie lag op de oude Sint Jacobsroute, de bedevaartsroute, die pelgrims afleggen naar Santiago de Compostella in Noord-Spanje. De naam verwees naar de apostel Jacobus, die volgens de RK traditie in die stad is begraven.

In 1905 kreeg de Stichting een royale schenking van f 150.000,=, bestemd voor de bouw van een rooms-katholiek ziekenhuis ten behoeve van Dordtenaren 'uit de minder gegoede stand'. In 1913 werd hiervoor de eerste steen gelegd aan de Grotekerksbuurt. De verzorging werd gedragen door de zusters Franciscanessen. Voor onvermogende rooms-katholieken was de verzorging gratis. Anderen betaalden per dag f 1,50 voor verpleging 'op zaal' en f 6,= voor 'verpleging op klasse'.

Na verloop van tijd bleek de accommodatie niet meer te voldoen en werd besloten aan de Houttuinen dichtbij de Grotekerksbuurt een nieuw ziekenhuis te bouwen. In 1929 kwam dit gebouw gereed. De foto bij dit artikel laat dit ziekenhuis zien. Er zullen zeker Ambachters zijn, die zich het gebouw nog weten te herinneren. De verzorging was lange tijd in handen van nonnen onder leiding van een moeder-overste. De nonnen woonden in een klooster aan de Grotekerksbuurt. In 1986 werd afscheid genomen van het laatste religieuze personeelslid. Intussen waren er plannen ontstaan voor nieuwe huisvesting. Daarover de volgende keer.

Meer berichten