De woonvorm is er gekomen op initiatief van Maria Vermeeren.
De woonvorm is er gekomen op initiatief van Maria Vermeeren.

Begeleid wonen bij stichting AnderdaK

Stichting AnderdaK is een stichting die in H.I.Ambacht een woonvorm heeft gerealiseerd voor 15 mensen met een verstandelijke beperking. Het project bestaat uit 15 zelfstandige kleine appartementen en daarnaast enige gezamenlijke ruimten zoals een woonkamer en keuken, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

H.I.Ambacht - De Stichting is een van de drie plaatselijke vrijwilligersorganisaties, die door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. De woonvorm is er gekomen op initiatief van Maria Vermeeren. Zij zocht 12 jaar geleden een woonvorm, waar haar dochter Jolanda -die het syndroom van Down heeft- zo zelfstandig mogelijk zou kunnen wonen, maar waarbij de ouders en de bewoners de zeggenschap hebben. Die wens bleek niet zo gemakkelijk te realiseren en resulteerde samen met een groep gelijkgestemde ouders in de oprichting van de Stichting AnderdaK. Kenmerk van de stichting is dat ouders/verzorgers heel betrokken zijn en veel zeggenschap hebben. Na 12 jaar organiseren en lobbyen heeft AnderdaK samen met woningcorporatie Trivire in het project Watervogels in De Volgerlanden de woonvorm weten te organiseren. Zeven woningen zijn gesplitst in en boven- en een benedenappartement. In de laatste twee woningen zijn beneden een grote keuken en een gezamenlijke woonkamer gecreëerd. Boven is nog een eerste appartement voor een bewoner en een kantoorruimte. Op de zolders is opslagruimte gemaakt. "De realisatie van het project heeft, mede door de crisis op de woningmarkt, lang geduurd", zegt Maria Vermeeren. "Mijn dochter was 18 toen ik met het idee begon en is inmiddels 30". De jong volwassen bewoners van AnderdaK hebben allemaal een eigen appartementje van bijna 50 m2 met een eigen voordeur, keuken, badkamer en slaapkamer. Cruciaal voor Maria Vermeeren en de andere ouders is de begeleiding van de bewoners. "Het zijn unieke, volwaardige mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. Het ontwikkelen van hun mogelijkheden en het leren omgaan met hun beperkingen om een open en eerlijke benadering, waarin ruimte is voor ieders eigenheid. We willen geen betutteling maar een goed evenwicht tussen ondersteuning en zelfstandigheid". De zorg voor de bewoners wordt gefinancierd vanuit hun persoonsgebonden budget en wordt geclusterd ingekocht door de AnderdaK. "Als ouders hebben we zeggenschap over de zorg. Zo is geregeld dat er altijd begeleiding aanwezig is door een vaste groep verzorgers, die door ons, samen met de zorgleveranciers, zijn geselecteerd". De ouders zijn en blijven betrokken. Nu hun kinderen in de woonvorm wonen vormen zij commissies, die zaken regelen. Zo is er een technische commissie, een zorgcommissie en vormen ouders het bestuur van de Stichting AnderdaK. "We zijn een hechte groep en doen veel met elkaar. Zo zijn er uitjes en hebben we pas een nieuwjaarsreceptie georganiseerd". De Stichting heeft inmiddels een wachtlijst van 4 tot 5 gegadigden.

Vindt u dat Stichting AnderdaK winnaar van de publieksprijs moet worden en een worden beloond met een geldbedrag? De andere aangemelde projecten zijn HIP van A tot Z en de Voedselbank. Het publiek kan uit alle aangemelde projecten een favoriet kiezen, die de publieksprijs krijgt. Stemmen kan tot en met 30 januari op www.vrijwilligersprijzen.nl.

Meer berichten