Met de ATOS Winter3Daagse zijn maar liefst 170 kratten met voedsel zijn opgehaald voor de Voedselbank.
Met de ATOS Winter3Daagse zijn maar liefst 170 kratten met voedsel zijn opgehaald voor de Voedselbank. (Foto: Julien Bergman)

De Voedselbank in Zwijndrecht

De Voedselbank Zwijndrecht bestaat inmiddels zo'n tien jaar. In die tijd zijn veel mensen met financiële problemen geholpen door het krijgen van een voedselpakket. Dit is alleen mogelijk geweest door de inzet van veel vrijwilligers, leveranciers en sponsoren.

Zwijndrecht - Voedselbank Zwijndrecht heeft van de gemeente Zwijndrecht voor vijf jaar de sleutel gekregen van het nieuwe pand in de oude basisschool De Dolfijn. De gymzaal, waar overigens ook de Kledingbank Zwijndrecht is gevestigd, zal in eerste instantie als opslagruimte dienen. Dat is hard nodig, aangezien er met de actie van de ATOS Winter3Daagse maar liefst 170 kratten met voedsel zijn opgehaald voor de Voedselbank. In Zwijndrecht maken 360 mensen elke week gebruik van de Voedselbank, waarvan circa de helft onder de achttien is. Bestuurslid Julien Bergman: "In Zwijndrecht leeft zeven procent van de ongeveer 45.000 inwoners onder de armoedegrens. Dat betekent dat nog lang niet genoeg mensen worden geholpen. Vaak weten mensen niet dat ze in aanmerking komen om gebruik te mogen maken van een voedselpakket." Sinds 1 januari zijn de toelatingsnormen verruimd en wordt er berekend of klanten in aanmerking komen voor een voedselpakket aan de hand van de Nibud-normen. Secretaris Peter van Doorn maakt duidelijk dat de Voedselbank in principe alleen tijdelijke noodhulp en ondersteuning geeft. "Het is de bedoeling dat klanten er alles aan doen om in een betere financiële situatie terecht te komen. Een voedselpakket bevat onvoldoende voedsel voor een hele week en wordt één keer per week verstrekt." Het basispakket komt uit het distributiecentrum van de Voedselbank in Rotterdam. Van Gent Autoverhuur zorgt voor vervoer zodat op vrijdag deze pakketten kunnen worden opgehaald. Het pakket wordt aangevuld met producten van lokale leveranciers, zoals brood van bakkerij Van der Spoel en diverse producten van verschillende supermarkten en andere bedrijven. Acties als de ATOS Winter3Daagse en inzamelingen van kerken en scholen zorgen ervoor dat de Voedselbank een eigen voorraad achter de hand heeft. Voedselbank Zwijndrecht wil graag iedereen bedanken die zich in 2017 heeft ingezet voor de Voedselbank. Julien en Peter: "Sponsoren, bedrijven, leveranciers, winkels en alle vrijwilligers, ontzettend bedankt! In het bijzonder de ATOS voor de Winter3daagse en Grand Bras voor de kerstbrunch voor onze cliënten." Overigens zijn ze nog op zoek naar (sterke) chauffeurs. Julien: "Zij worden eens in de drie à vier weken op vrijdag ingezet om de producten op te halen." Contact opnemen kan via vsbzwijndrecht@hotmail.com of 0633775449.

Meer berichten