Deze vrijwilligers bemensen om de beurt dagelijks de helpdesk van HIP.
Deze vrijwilligers bemensen om de beurt dagelijks de helpdesk van HIP.

HIP biedt hulp in praktijk

"We hebben een bestand van bijna 150 vrijwilligers uit 16 kerken in Ambacht en Zwijndrecht. Zij willen graag iets betekenen voor hun medemens. Met elkaar zijn zij vorig jaar ingesprongen op zo'n 165 hulpvragen". Dit zegt Marianne Kik, een van de coördinatoren van HIP van A tot Z.

H.I.Ambacht/Zwijndrecht - HIP is een landelijke organisatie, die staat voor Hulp in Praktijk. Om die praktische hulp gaat het ook bij HIP van A tot Z, de zelfstandige lokale stichting, die hulp biedt van H.I.Ambacht tot Zwijndrecht (inclusief Heerjansdam). De Stichting is een van de drie plaatselijke vrijwilligersorganisaties, die door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen.
"HIP van A tot Z is een groot netwerk van kerkleden. We zijn er voor mensen, die geen beroep kunnen doen op familie, vrienden of buren en ook geen financiële middelen hebben om hulp te kunnen inkopen. Onze vrijwilligers hebben zelf aangegeven wat zij kunnen en willen doen en hoe vaak zij willen worden ingezet. Aan de helpdesk koppelen we mensen aan elkaar", legt Marianne uit.
Ze benadrukt, dat HIP van A tot Z weliswaar is ontstaan uit het interkerkelijk diaconaal beraad, maar dat de vrijwilligers ook en juist hulp geven aan mensen buiten de kerken. "Onze vrijwilligers kunnen dan helpen bij bijvoorbeeld iets ophangen, behangen of inpakken of tuinonderhoud. Juist nu mensen langer thuis moeten blijven wonen, is veel behoefte aan steun bij dergelijke klussen. Maar er zijn ook mensen beschikbaar voor bezoekjes, administratieve klusjes of voor de begeleiding bij bezoek aan bijvoorbeeld de dokter." Het gaat bij HIP van A tot Z meestal om incidentele klussen. "Soms verwijzen we door naar andere organisaties als het om meer structurele hulp gaat". Hulpvragen worden ontvangen via www.hipvanatotz.nl of op 078-7802342. "Dan bekijken we wat we kunnen doen en zoeken we een passende vrijwilliger. We zorgen ook dat zowel hulpvragers als hulpbieders weten wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt", besluit Marianne.

Vindt u dat HIP van A tot Z winnaar van de publieksprijs moet worden en beloond met een geldbedrag? De andere aangemelde projecten zijn Anderdak en de Voedselbank. De Kombinatie zet hen de volgende weken in het zonnetje. Het publiek kan uit alle aangemelde projecten een favoriet kiezen, die de publieksprijs krijgt. Stemmen kan tot en met 30 januari op www.vrijwilligersprijzen.nl.

Meer berichten