Burgemeester Heijkoop hield maandag 8 januari zijn nieuwjaarstoespraak.
Burgemeester Heijkoop hield maandag 8 januari zijn nieuwjaarstoespraak.

Burgemeester kijkt vooruit

Burgemeester Jan Heijkoop heeft in zijn nieuwjaarstoespraak niet alleen achterom gekeken maar vooral ook vooruit. Hij ziet Ambacht als een gemeente met veel aantrekkingskracht.

door Trudy Wehrmeijer
H.I.Ambacht - Na een aantal magere jaren is de toon dit jaar ronduit positief. Dat lijkt vooral te danken aan de bouw in de Volgerlanden. En er was meer reden tot tevredenheid. Zo blijkt Ambacht uit recent onderzoek de meest aantrekkelijke woongemeente in de regio. Dat dankt de gemeente volgens de burgemeester aan het vele groen maar ook aan voorzieningen als Cascade, het nieuwe Jeugdspeelpark en het geplande nieuwe zwembad. Ook met de restauratie- en nieuwbouwplannen van het Historisch Genootschap toonde hij zich in zijn nopjes. "We zijn een gemeente, die in zo'n zestig jaar is gegroeid van 7.000 naar 30.000 inwoners en het is de moeite waard om de historie te koesteren".
Heijkoop stond ook stil bij de ingetrokken nieuwbouwplannen voor De Schoof. "Er was een breed politiek draagvlak maar toch ging de beoogde versterking niet door". De burgemeester wees daarbij naar de marktpartijen. "Die moeten het project realiseren en als die het niet eens worden, dan slaagt het niet. Zeker niet als die tegenstellingen ook terugkomen in een polarisatie onder de bewoners". Toch heeft hij goede hoop dat ontwikkelaars, eigenaren en winkeliers elkaar gaan vinden en de nodige versterking van De Schoof alsnog gaat plaatsvinden. "Al is het op een andere wijze".
Heijkoop benadrukte ook dat de gemeente hecht aan een goede samenwerking in de Drechtsteden. Een belangrijk punt daarin is het voornemen om in 2050 een energieneutrale regio te zijn, waarbij het aardgasvrij maken van wijken één van de grootste uitdagingen is. Hij riep inwoners op alvast hun woning te isoleren en te kiezen voor alternatieve energiebronnen.
Tot slot sloot Heijkoop zich aan bij de kerstboodschap van de koning en pleitte hij voor gemeenschapszin en contact met elkaar. "En laten we social media benutten om ons op een opbouwende manier te uiten. De gemeente staat er voor open en draagt dit ook uit".

Meer berichten