Nieuw jaar, nieuwe kansen...

De ervaring van veel wat oudere werkzoekenden is, dat het na een lange periode zonder werk lastiger wordt om weer aan de slag te komen. Het is dan fijn als iemand je kan helpen. Deze hulp, zonder winstbejag, bieden de mentoren van JobRotary.

H.I.AMBACHT/ZWIJNDRECHT - Meer dan tien jaar geleden is een Rotaryclub in het oosten van het land begonnen om zich het lot van werkeloze 40-plussers aan te trekken. Inmiddels doen 156 Rotaryclubs in 36 regio's mee met dit initiatief. Gezamenlijk helpen zij zo'n 300 oudere werkzoekenden per jaar weer aan werk. Ruud Hoorweg van de Rotaryclub Waal en Devel is de regio-coördinator voor Oost-IJsselmonde. "We hebben geen bak met banen", zegt hij meteen, "maar we bieden wel begeleiding aan werkeloze 40- en 50-plussers. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat mensen het zelf willen en er zelf in geloven. De werkzoekende moet zelf sollicitatiebrieven schrijven en mogelijke contacten zelf opvolgen". Na het aanmelden via www.jobrotary.nl sturen kandidaten een aanmeldingsformulier en hun CV naar de regio-coördinator. "Ik heb een intakegesprek en koppel mensen dan aan een van onze zes mentoren, allemaal leden van een Rotary-club in de regio. Ze hebben ook allemaal ruime ervaring in het bedrijfsleven of een organisatie. In een een-op-een begeleiding motiveren en begeleiden zij de mensen. De mentor kan adviseren bij het maken van een plan, het verbeteren van iemands CV, het schrijven van een sollicitatiebrief, het uitbreiden van zijn of haar netwerk en het oefenen van bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. De mentoren helpen en adviseren; het is aan de werkzoekende om iets met die adviezen te doen. De mentoren doen dit werk als vrijwilliger. Het is echter niet vrijblijvend. Beide partijen maken afspraken en verplichten zich om deze afspraken na te komen". Het hele begeleidingstraject duurt een jaar, waarin de mentor en de kandidaat elkaar 1 á 2 maal per maand zien en daarnaast contact via e-mail en telefoon hebben.
Behalve werkeloze 40- en 50-plussers daadwerkelijk helpen, willen de Rotaryclubs met dit project werkgevers stimuleren om anders over ouderen te denken. De AOW-leeftijd stijgt immers, waardoor ouderen langer moeten doorwerken. Ruud Hoorweg: "Ouderen zijn niet minder productief, hebben veel ervaring, zijn uitermate goed gemotiveerd, kunnen hun kennis overdragen aan jongeren en stellen zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en de werkgever". De regionale Rotaryclub heeft inmiddels op deze wijze enige oudere werkelozen kunnen helpen om weer een baan te vinden. Met enige andere loopt het traject nog.

Meer berichten