Maria hoopt een project voor seniorengroepswoningen te kunnen realiseren.
Maria hoopt een project voor seniorengroepswoningen te kunnen realiseren.

Groepswoningen voor senioren

"Groepswonen is een keuze voor actief te blijven, voor jezelf en voor anderen". Dat zegt Maria Vermeeren, die de droom heeft in H.I.Ambacht een project voor groepswonen voor senioren te realiseren.

H.I.Ambacht - Maria Vermeeren weet waarover ze praat. In haar werkzame leven was ze betrokken bij bouwprojecten in Dordrecht en eerder was zij een van de initiatiefnemers van de stichting Anderdak, waar vijftien mensen met een beperking in De Volgerlanden samen wonen in gekoppelde woningen. Ieder van de bewoners heeft daar een eigen appartement en er is een grote gemeenschappelijke ruimte. Een soortgelijke opzet staat Maria Vermeeren voor ogen bij dit project. Ze vindt seniorenwoningen nu vaak te individueel. "Ik wil groepswonen op een wijze, waarbij mensen betrokken zijn met elkaar", zegt ze. Maria denkt aan 50-plussers die zelfstandig willen wonen maar ook in een gemeenschappelijk gedeelde ruimte met andere ouderen contact willen hebben. "Groepswonen is een sociaal gebeuren", zegt ze. "De gemeenschappelijke ruimtes nodigen uit tot samen een kopje koffie drinken en gezamenlijke activiteiten zoals kaarten, sjoelen, darten of tekenen. Het is geen alternatief voor verzorgings- of verpleegtehuis. Als er professionele zorg nodig is, moet die van een thuishulporganisatie komen. Wel is er sprake van burenhulp en geldt voor het groepswonen: wie veel geeft, kan veel verwachten". Maria realiseert zich ook dat een dergelijk project niet van de ene dag op de andere is gerealiseerd. Toch is ze voorzichtig optimistisch. "De tijd is er nu misschien rijp voor. Woningcorporaties kunnen weer bouwen en ook de gemeente is geïnteresseerd om voor ouderen verborgen eenzaamheid te voorkomen". Ze heeft inmiddels contact met woningcorporatie Trivire en die heeft aangegeven de plannen serieus te willen bekijken als er inderdaad een groep geïnteresseerde ouderen is. Maria is inmiddels in gesprek met enige mensen die geinteresseerd zijn en ze hoopt op meer mensen van circa 55 tot 75 jaar die deze vorm van wonen aanspreekt. Ze herhaalt het nog maar eens: "Samen oud worden met behoud van zelfstandigheid is leuker en gemakkelijker dan dat op je eentje te doen. Ieder heeft zijn eigen appartement en niemand loopt zomaar bij je binnen en aan niemand hoef je verantwoording af te leggen van je doen en laten". Ze stelt zich voor met geïnteresseerde senioren in gesprek te gaan en met elkaar stapsgewijs de plannen uit te werken en regels op te stellen. "We moeten dit echt samen doen". Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Maria Vermeeren: 06-24251730 of vermeeren.r@gmail.com.

Meer berichten