Logo dekombinatie.nl


Diny Wolterink bij een vitrine, waarin het Historisch Genootschap herinneringen aan landbouw exposeert.
Diny Wolterink bij een vitrine, waarin het Historisch Genootschap herinneringen aan landbouw exposeert.

Foto-expositie in de bibliotheek

In september is het 20 jaar geleden dat Cascade geopend is en dat de bibliotheek haar intrek in het gebouw nam. Ter gelegenheid van dit jubileum is er in september in de bibliotheek een foto-expositie over de bouw van Cascade en de ontstaansgeschiedenis van de bibliotheek.

H.I.AMBACHT – De foto-expositie is ontstaan door samenwerking met het Historisch Genootschap, dat uit zijn rijke archief beeldmateriaal ter beschikking stelt. Wethouder Floor van de Velde opent de expositie op donderdag 7 september. Tegelijkertijd is die dag de aftrap voor de wekelijkse koffieochtend, die de bibliotheek vanaf september op de donderdagen gaat houden.

Foto's

Diny Wolterink van het Ambachtse team van de BibliotheekAanZet vertelt dat de bibliotheek streeft naar samenwerking met andere organisaties. "We willen graag iets laten zien over de geschiedenis van de bibliotheek en het Historisch Genootschap weet daar veel van". Zo zijn uit het archief van het Genootschap onder meer foto's gekomen van een houten gebouwtje, waarin de toenmalige Christelijke Bibliotheek was gevestigd. Daarnaast zijn er foto's te zien van de bouw van Cascade en zijn er herinneringen aan diverse literaire avonden, die de bieb en Cascade in het verleden gezamenlijk hebben georganiseerd. Iedereen is welkom om vanaf 7 september de foto's te komen bekijken.

Activiteiten

Rondom de tentoonstelling organiseert de bibliotheek verschillende activiteiten. Zo komt op donderdagmorgen 14 september Nienke Helmink, verantwoordelijk voor het theaterprogramma in Cascade, vertellen hoe dat programma jaarlijks tot stand komt. Een week later duikt Arie Verhoeven van het Historisch Genootschap in de geschiedenis van Ambacht. Dit alles gebeurt tijdens de koffieochtenden, die de bibliotheek vanaf september organiseert. "Het is de bedoeling dat er iedere donderdagmorgen een onderwerp of een thema aan de orde komt, waarover iemand iets komt vertellen", verduidelijkt Diny Wolterink. Ze denkt ook aan bijdragen van het Wijkteam en van het Jeugdteam, die onderwerpen als geld, eenzaamheid en dementie kunnen bespreken. "Maar mensen, die willen vertellen over hun hobby of daar iets van kunnen laten zien, zijn ook welkom. Of misschien wil iemand wel zelfgeschreven gedichten voorlezen en daarover vertellen. De bedoeling van de ochtenden is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten."

Samenwerking

De samenwerking met het Historisch Genootschap behelst nog meer. Tot einde van het jaar exposeert het Historisch Genootschap in twee vitrines in de bieb materialen. Tot eind september gaat het om landbouw, in oktober en november zijn huis en keuken aan de beurt en in december en januari de winter. De bibliotheek legt er passende boeken bij. Diny Wolterink: "De bibliotheek wil meer zijn dan een plek waar men boeken leent."

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox