Logo dekombinatie.nl


'Moedig besluit'

De gemeente stopt met de bestemmingsplanprocedure voor de voorgenomen uitbreiding van de Schoof, omdat er geen maatschappelijk draagvlak is voor het plan van ontwikkelaar Ten Brinke. Dit heeft wethouder André Flach maandag in een vol Cascade aan de raad medegedeeld.

door Trudy Wehrmeijer

H.I.AMBACHT – Door te stoppen met het plan van Ten Brinke vervalt ook de noodzaak om een knip in de Graaf Willemlaan aan te brengen. Beide besluiten werden met een groot applaus van de publieke tribune verwelkomd. "Een moedig besluit", noemde een van de aanwezigen het en na afloop van de bijeenkomst kon de wethouder vele bedankjes in ontvangst nemen.

Toekomst

In verschillende bewoordingen hebben alle raadsfracties tijdens de bijeenkomst aangegeven dat er nu pas op de plaats moet worden gemaakt, al is tegelijkertijd iedereen het er over eens dat er 'iets' met De Schoof moet gebeuren. Afgesproken is daarom dat de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen van maart 2018 samen met de inwoners en de winkeliers een nieuwe detailhandelsvisie moeten opstellen. Op tafel blijft immers de vraag liggen wat inwoners en ondernemers nu echt willen als toekomst voor De Schoof. Is de gedachte dat een gemeente van ruim 30.000 inwoners een krachtig hoofdwinkelcentrum nodig heeft nog wel actueel? En wil iedereen die nu gereageerd heeft wel hetzelfde? Hoe denken de mensen er over die nu niet gereageerd hebben?

Geen draagvlak

Flach betreurt de gang van zaken en meent dat de eerder vastgestelde visie goed is voor De Schoof en dat het plan van Ten Brinke positief zou uitwerken voor de winkeliers en de inwoners. "Maar kijkend naar alle ingediende reacties, concluderen we dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de uitbreiding van de Schoof en de knip in de Graaf Willemlaan. We besluiten daarom om de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van De Schoof stop te zetten en daarmee ook de knip in de Graaf Willemlaan niet te uit te voeren".


Lees verder in de digitale editie

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox