Logo dekombinatie.nl


Arie Mol is kritisch
Arie Mol is kritisch

'Denk na over gevolgen plan De Schoof'

H.I.AMBACHT – Als voormalig ondernemer en oud-voorzitter van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) voelt Arie Mol zich betrokken bij de commotie rondom De Schoof. "Ik wil de gemeenteraadsleden vragen goed na te denken over alle consequenties, ook op financieel gebied."

"De uitbreidingsplannen van winkelcentrum De Schoof zijn onderdeel van de structuurvisie van de gemeente die in 2009 is opgesteld. Daarin staat beschreven dat in ons dorp een hoofdwinkelcentrum noodzakelijk is. Dat lijkt me inmiddels achterhaald. Veel winkeliers hebben moeite om het hoofd boven water te houden, kijk maar eens naar de leegstand in De Schoof. Het zou verstandiger zijn om het huidige winkelcentrum op te knappen en eerst voor optimale bezetting te zorgen. Waarom dan toch vasthouden aan iets dat in het verleden is beslist?", vraag Arie zich af. Ook betreurt hij het dat de lokale detaillisten onderling vrijwel niet met elkaar communiceren. "Uitbreiding van De Schoof heeft ook gevolgen voor de overige Ambachtse winkelcentra. Er gaat een verschuiving van winkels plaatsvinden en ik kijk er niet van op als andere winkelcentra daar de dupe van worden. De grote trekkers, landelijke winkels met een A-status, zie ik niet zo snel naar Ambacht komen. Naar mijn weten zijn daar ook nog geen contracten mee getekend. Dus om goed op de hoogte te blijven en te kunnen anticiperen, is georganiseerd overleg tussen alle lokale winkeliers gewoon belangrijk."

Volgens het plan wordt het winkelcentrum aangepast en uitgebreid met circa 5.500 m2 bruto vloeroppervlak en een extra parkeerterrein. De uitbreiding komt aan de overkant van de Graaf Willemlaan. Arie: "Om een aaneengesloten winkelcentrum te realiseren, moet de Graaf Willemlaan afgesloten worden. Voor bezoekers en leveranciers van het winkelcentrum komt er een andere aanrijroute. Dat geeft veel verkeersdruk in omgeving Van Godewijckstraat en de Hoge Kade. De gemeente is verantwoordelijk voor het vernieuwen van de infrastructuur, maar de financiële gevolgen zijn nog niet bekend. De gemeenteraad moet dus besluiten zonder kostenplaatje. Partijen als Gemeente Belangen en VVD zijn kritisch, maar de anderen laten niet van zich horen. Het lijkt erop dat de kaarten al zijn geschud." 

Raadsinformatiebijeenkomst
Op maandag 28 augustus om 20.00 uur is er in Cascade een raadsinformatiebijeenkomst. Het college informeert de gemeenteraad over de inhoud van de inspraakreacties en wat dat betekent voor het project De Schoof. "Het is een openbare bijeenkomst dus belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn en meeluisteren. Mijn advies aan de detaillisten is dan ook om dit te doen. Ik hoop dat de gemeenteraad objectief is en alle aspecten goed in overweging neemt." 

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox