Steeds meer voetballende dames

Vrouwenvoetbal is in opkomst in ons land. Voor het eerst in de historie is Nederland gastheer van het EK voor Vrouwen. Daarbij komen van 16 juli tot en met 6 augustus zestien teams in actie. Ook bij voetbalverenigingen in de regio ontstaan steeds meer meisjes- en vrouwenteams.

Door Eline Lohman

ZWIJNDRECHT – Neem nu ZVV Pelikaan. Daarbij spelen nu zo'n 60 meisjes en vrouwen. "Het afgelopen seizoen 2016-2017 hadden wij een vrouwenteam en twee meisjesteams – MO17 en MO13," vertelt Hans Kostense. "Ons uitgangspunt is dat wij alle meisjes laten voetballen in en tegen teams met meisjes van dezelfde leeftijd. Met name de afgelopen jaren zien wij een enorme groei in het aantal aanmeldingen voor proeftrainingen en het aantal nieuwe inschrijvingen van meisjes  en dames."

Een positief punt, volgens Kostense. "Al op jongere leeftijd zijn zij zich ervan bewust dat sporten en bewegen gezond is. Omdat samen sporten ook zorgt voor meer plezier, kiezen ze vaak voor een teamsport. Meisjes die graag willen voetballen gaan op zoek naar een club die wat te bieden heeft. De tijd dat ze automatisch tussen de jongens worden geplaatst is voorbij. Juist daarom hebben wij het meidenvoetbal prioriteit gegeven. Door het aanstellen van een coördinator meidenvoetbal, en een groep kundige en enthousiaste trainers/leiders hebben we inmiddels een goede meidenafdeling neer kunnen zetten."

Ook bij v.v. Groote Lindt is de toenemende animo te merken, volgens Erik Bezemer.  "Wij hebben een vrouwenelftal en een meisjes onder 15 team. Daarnaast is er een aantal meisjes dat graag in een jongensteam wil voetballen. Wij merken dat vrouwenvoetbal in opkomst is. De oorzaak zit vooral in de uitstraling en het succes van het Nederlands Elftal maar ook in de opzet van de landelijke vrouwencompetitie. Het vrouwen- en meisjesvoetbal krijgt steeds meer een volwaardige plaats binnen de (amateur)verenigingen. Wij vinden het vrouwen- en meisjesvoetbal belangrijk, proberen het voetbalniveau te verbeteren en de aanwezigheid van vrouwen en meisjes geeft een diversiteit binnen de vereniging."

In de lange geschiedenis van v.v. Heerjansdam is er vrijwel altijd een damesteam actief geweest. "Het laatste damesteam heeft ruim tien jaar met veel plezier onder onze vlag gevoetbald," zegt Peter van der Linden. "Twee jaar geleden is dit team helaas gestopt en daarna is het even stil geweest op het gebied van dames/meidenvoetbal. Sinds afgelopen seizoen timmert onze vereniging echter weer aan de weg om meer meisjes/dames aan het voetballen te krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat afgelopen seizoen zo'n 20 meiden in de leeftijd van 12 tot 30 jaar onder begeleiding van een ervaren trainer twee keer per week op het trainingsveld te vinden waren. Dit als voorbereiding op het spelen van wedstrijden in competitieverband. Voor het seizoen 2017-2018 zijn hieruit twee (jeugd)meisjesteams bij de KNVB aangemeld en ingeschreven. Dit zien wij als de opmaat voor een verdere groei van het aantal actieve voetballende meiden binnen onze vereniging. Het is een ontwikkeling die we als v.v. Heerjansdam graag stimuleren en aanmoedigen!"

Dat laatste geldt ook voor voetbalvereniging ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht, volgens Lyanca Verrijp. "Het meidenvoetbal bij ASWH is bezig met een flinke opmars. Binnen één seizoen is het aantal meidenteams gegroeid van één naar drie. Momenteel hebben wij één team meiden onder de 15 en twee teams van meiden onder de 13 ingeschreven in de competitie. De genoemde teams hebben al diverse kampioenschappen veroverd. Tevens voetballen er ruim een tiental meiden tussen de jongens verspreid over diverse leeftijdscategorieën. Meiden die kiezen om in een jongensteam te spelen kiezen hier bewust voor. Zolang dit kan, laten wij ze bij de jongens spelen. De ervaring die ze bij de jongens opdoen kan goed gebruikt worden wanneer ze de overstap maken naar een meidenteam. Het meidenvoetbal bij ASWH zal de komende jaren flink blijven groeien. Binnen ASWH zullen de meiden een belangrijke doelgroep gaan worden. Een vrouwenteam in de leeftijd junioren/senioren is er op dit moment nog niet bij ASWH maar zal zeker in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Vanwege de positieve groei van het meidenvoetbal is er sinds afgelopen seizoen ook een meidenvoetbal coördinator aangesteld."

Ook in de jeugdteams van voetbalvereniging VVGZ doen meisjes enthousiast mee, volgens Stefan de Waard. "We hebben op dit moment geen speciale damesteams. We werken aan het verder vergroten van de aantallen meisjes in de jongste jeugd, zodat we binnen afzienbare termijn naar speciale meisjes en damesteams kunnen groeien. Na de zomer willen we een 'campagne' starten om meisjes uit te nodigen om te komen voetballen bij VVGZ. We willen met name de onderbouw - 5 tot en met 11 jaar - stimuleren. We merken meer en meer belangstelling voor meisjesvoetbal. Reden te meer om dit breder te promoten." 

Dan is er ook nog IFC Ambacht. Daar voetballen ongeveer 175 meiden/dames, vertelt Harry van der Graaf. "Waarvan een aantal teams op het hoogste niveau speelt. Wij hebben geen speciale teams bij IFC voetballen, maar we merken inderdaad dat het meisjesvoetbal enorm toeneemt. Dat komt denk ik door de aandacht die het krijgt in onder meer de lokale media maar ook op TV wordt er steeds meer aandacht aan besteed."

Meer berichten