Logo dekombinatie.nl


Ad van Driel (rechts) volgt Peter Top op als voorzitter van het bestuur van hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht.
Ad van Driel (rechts) volgt Peter Top op als voorzitter van het bestuur van hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nieuwe bestuursvoorzitter hospice

Voorzitter Peter Top van hospice De Cirkel treedt per 1 juli a.s. terug uit het bestuur. Met ingang van die datum draagt hij de voorzittershamer over aan Ad van Driel, die sinds ruim een jaar algemeen bestuurslid van hospice De Cirkel is.

H.I.AMBACHT/ ZWIJNDRECHT - Peter is ruim vijftien jaar betrokken geweest bij het hospice, waarvan jarenlang als voorzitter, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van een hospice in de Zwijndrechtse Waard. Samen met de andere bestuursleden, de Stichting Vrienden van Het Hospice Zwijndrechtse Waard, de coördinatoren en vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd dat er ruim zes jaar nadat hospice De Cirkel zijn deuren heeft geopend een stevige organisatie staat die geworteld is in de regio. Het bestuur is Peter heel dankbaar voor zijn enorme inspanningen. Vanuit zijn professie als huisarts zal hij ook na zijn aftreden betrokken blijven bij het hospice.
Het bestuur is unaniem van mening in Ad een goede opvolger te hebben gevonden. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij SFB-vastgoed, de Kats & Waalwijk groep, Grontmij Bouw & Vastgoed Nederland en coördineerde sinds 2006 de bouw- en vastgoedactiviteiten bij Grontmij internationaal. Duurzaamheid was daarbij zijn speerpunt. Daarnaast heeft bij brede bestuurlijke ervaring, onder andere als voorzitter van de Raad van Toezicht van Senioren Residenties Drechtsteden.
"Als hospice hebben wij ons bestaansrecht bewezen en gaan wij na zes jaar een volgende fase in. We zijn een stevige organisatie, maar zullen ons blijven ontwikkelen. Ik ben blij dat ik daar samen met het bestuur, de coördinatoren en vrijwilligers vorm aan mag geven en zo mijn 'steentje' kan bijdragen aan de maatschappij en specifiek aan de laatste levensfase van mensen," aldus de nieuwe voorzitter.
Per 1 juli a.s. bestaat het bestuur van hospice De Cirkel uit: Ad van Driel (voorzitter), Heleen Roos (vice voorzitter), Armand Tournois (penningmeester), Heidi Visser (secretaris) en Annelies de Back (algemeen bestuurslid).

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo'n 75 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten.

Reageer als eerste
Meer berichten