<p>Foto uit 2018. (Foto: Priv&eacute;)</p>

Foto uit 2018. (Foto: Privé)

(Foto: )

Politiek in Ambacht: Komende gemeenteraadsverkiezingen

H.I.Ambacht - AUB is de conservatieve rechtse lokale partij die zich hard maakt voor het laag houden van de lokale lasten.

Zo zijn wij van mening dat de afvalstoffenheffing gebaseerd moet zijn op het principe van de vervuiler betaalt. Dus per kilo en niet per keer openen van de vuilcontainer. AUB is de partij die zich nog steeds sterk maakt voor de bloemen en de bijen in ons dorp. Wij zouden graag zien dat de honden-uitlaatstroken een groot lint door en rond Ambacht wordt, waar bloemen tot bloei kunnen komen en vlinders en bijen kunnen gedijen.

 AUB is zeer kritisch op de energietransitie. De landelijke overheid duwt die door. AUB is van mening dat de energietransitie niet tot energie-armoede mag leiden. In de gemeenteraad hadden wij een motie ingediend om te zorgen dat de energielasten door de transitie niet harder zouden stijgen dan de inflatie. Helaas voelde de meerderheid van de raad daar niets voor. 

AUB is van mening dat het ondernemers vrij staat hun beroep uit te oefenen wanneer zij dat willen. Het is niet aan de gemeenteraad om te beslissen wanneer een ondernemer dicht moet zijn. Die economische afweging mag de ondernemer zelf maken. AUB is van mening dat Ambacht groen is en moet blijven. AUB is hard bezig met het schrijven van haar verkiezingsprogramma. Informatie via info@a-u-b.nl.

Shopbox

Meer berichten