<p>Anja van Pouderoijen: "De bestaande groenstrook zou gehandhaafd blijven. Maar alleen de bomen staan er nog!"</p>

Anja van Pouderoijen: "De bestaande groenstrook zou gehandhaafd blijven. Maar alleen de bomen staan er nog!"

(Foto: Trudy Wehrmeijer)

Bewoners voelen zich misleid om kaalslag Halfweg: ‘Onbegrijpelijk!’

H.I.Ambacht - Verbijstering, verdriet en boosheid strijden om voorrang bij bewoners van de Halfweg in Hendrik-Ido-Ambacht. In zeer korte tijd verwijderde een aannemer deze week in opdracht van de gemeente alle struiken in de groenstrook langs hun straat. Alleen de bomen bleven staan.

Door Trudy Wehrmeijer

De bewoners voelen zich misleid. “Nadat eerder al de straat en het trottoir open moesten voor gas en elektriciteit moet nu het riool in onze straat worden vervangen”, zo vertelt bewoonster Anja van Pouderoijen. “In december is er een inloopbijeenkomst geweest en daarin is ons gezegd dat de bestaande groenstrook gehandhaafd zou worden. Ook in de brief die we van de gemeente hebben gekregen over deze werkzaamheden staat dat. Na de werkzaamheden zou het gebied in het gebruikelijke onderhoud worden meegenomen, waarbij er begin volgend jaar een reguliere snoeironde zou plaats vinden. Inmiddels is echter al alles kaal getrokken. Dat staat volledig haaks op wat ons is voorgehouden door de gemeente. In de informatie-avond is ons nooit verteld dat de groene struiken zouden worden gerooid.”

Nestelende vogels

Buurtbewoners vertellen dat de groenstrook allerlei volgroeide groenblijvende en bloeiende struiken omvatte, waar vogels hun nesten in bouwden. Vorig jaar werden er nog forsythia-struiken gepland. Nestelende vogels waren er nu niet en om het broedseizoen voor te zijn is volgens de aannemer juist nu het groen gerooid. De kaalslag zou nodig zijn om ruimte te hebben om de nieuwe riolering aan te leggen. Volgens de omwonenden had dat met een smallere ‘werkstrook’ ook gekund.

Volwassen groen

Gedane zaken nemen geen keer, zo beseffen de buurtbewoners. “Wat eisen echter wel dat we weer volwassen groen terugkrijgen en niet 10 cm hoge jonge struikjes”, stelt buurtbewoonster Van Pouderoijen. “We willen de gemeente aan haar woord houden en willen dan ook weer volwaardige bosschages terug, zodat we geen inkijk hebben van passerende automobilisten en het groene karakter van onze straat echt terug komt. Net zoals het was.”

Shopbox

Meer berichten