<p>Dit schilderij van het Huys te Boucquet laat duidelijk de Dordtse trapgevel zien.</p>

Dit schilderij van het Huys te Boucquet laat duidelijk de Dordtse trapgevel zien.

(Foto:)

Ambachtse Vertellingen: het Huys Boucquet

H.I.Ambacht - Onlangs kwam het Historisch Genootschap in het bezit van dit mooie schilderij. Het is gemaakt door Dirk Bakker, een Ambachter van geboorte. Thans elders woonachtig maar Ambacht heeft toch nog een bijzonder plekje bij hem, zoals dat van veel Ambachters gezegd kan worden, die buiten de gemeente zijn verhuisd.

Door Arie Verhoeven, Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

Dat blijkt onder meer uit het feit dat veel oud-Ambachters lid van het Genootschap zijn. En u, die wel in ons mooie dorp woont, leest wellicht trouw de stukjes die door het Genootschap worden gepubliceerd in De Kombinatie of De Brug, u bent misschien nog geen lid. Daar kunt u verandering in brengen. Een mailtje of telefoontje naar onderstaand adres en u steunt voor 18 euro per jaar het werk van uw historische vereniging.

De oudheidkamer is onlangs prachtig gerestaureerd. We krijgen hiervoor veel complimentjes. Dank daarvoor! Onze jaarlijkse kosten zijn natuurlijk daardoor toegenomen. Verder hebben wij allerlei plannen om het gebouw voor de Ambachtse gemeenschap nog aantrekkelijker te maken. Uw financiële steun kunnen we daarbij goed gebruiken. Helpt u ons?

Wat het schilderij betreft, u hebt het gebouw misschien al herkend al is het helaas al heel lang geleden afgebroken. Het is het huis Boucquet. Het heeft vroeger gestaan aan de Dorpsstraat, ongeveer achter de huizen Dorpsstraat 31-33. Het schilderij is gemaakt aan de hand van een afbeelding uit 1752.

Ik heb in deze rubriek een aantal maanden geleden het een en ander verteld over een burcht die dichter bij de Dorpskerk heeft gestaan, schuin tegenover oudheidkamer Den Brommert. Dat gebouw uit de 14e eeuw is vermoedelijk in 1572 door de Spanjaarden verwoest. Later is iets westelijker een nieuw gebouw verrezen, met gebruikmaking van overblijfselen van de oude burcht. Het was een stuk kleiner. Er hebben verschillende Dordtse patriciërs in gewoond, te beginnen met Willem Bucket. Willem was muntmeester van de Dordtse munt, schepen en zelfs burgemeester van die stad. Hij gebruikte het gebouw als buitenverblijf voor zijn gezin. Ook latere (Dordtse) patriciërs hebben er gewoond, zoals Oem, wiens naam in onze herinnering voortleeft via een straatnaam. Er schijnt een heel mooie tuin omheen gelegen te hebben. Het schilderij illustreert dit ook. De trapgevel van het buitenverblijf is een zogenaamde Dordtse gevel. Belangrijkste kenmerk van dit in Dordrecht ontwikkelde geveltype, zijn de rondbogen boven de vensters en de wijze waarop deze zijn gedetailleerd. In de binnenstad van Dordrecht ziet u nog verschillende gevels van dit type.

Aan het eind van de 18e eeuw kwam het gebouw leeg te staan. Korte tijd later is het afgebroken. In 1975 zijn er opgravingen gedaan en is een groot deel van de fundering blootgelegd.

Wilt u hierop reageren? Bel 06-22130438 of stuur een e-mail naar:
hiaverhoeven@kliksafe.nl

Shopbox

Meer berichten