<p>De raadszaal van Hendrik-Ido-Ambacht.&nbsp;</p>

De raadszaal van Hendrik-Ido-Ambacht. 

(Foto: pr)

Van de griffie: maandag vergadert de raad weer digitaal

Aanstaande maandag 12 april om 20.00 uur vindt de maandelijkse (digitale) raadsvergadering weer plaats. Op https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ kunt u de agenda met bijbehorende stukken vinden en de vergadering live volgen. U kunt de vergadering via deze link op een later moment ook terugluisteren.

De commissievergaderingen ter voorbereiding van de raadsvergadering op 10 mei vinden op maandag 19 en woensdag 21 april plaats. Op maandag wordt gesproken over een nieuwe organisatievorm met betrekking tot het sociale domein. Nu wordt dit nog via de Drechtsteden uitgevoerd. Het beleid zal meer naar de lokale gemeenteraad komen en dus heeft de gemeenteraad daar meer invloed op, meer maatwerk wordt dan mogelijk. Op woensdag komt in de commissies ABA de veiligheidsrapportage 2020 aan de orde. Met politie en brandweer kijkt de burgemeester met de commissie terug op 2020. Daarna komt een notitie over ‘5G’ aan de orde. Velen maken zich zorgen over deze ontwikkelingen. De commissie wordt hierover bijgepraat en kan de nodige vragen stellen.

Volg de pagina GemeenteraadHIA op Facebook

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft sinds kort een officiële pagina op Facebook. Deze wordt beheerd door de griffie. Via https://www.facebook.com/GemeenteraadHIA komt u bij de pagina en kunt u deze volgen. U zult hier niet alleen de data van alle aankomende raads- en commissievergaderingen vinden, maar bijvoorbeeld ook korte terugblikken op de vergaderingen, geplande (digitale) presentaties, nieuws rondom activiteiten en de gemeenteraadsverkiezingen. Kortom, alles wat relevant is om op de hoogte te blijven van actuele informatie van en over de gemeenteraad.

Jongerenparticipatie

Hierbij een reminder aan het eerder verschenen bericht aan alle jongeren tussen de 12-24 jaar uit Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Op 8 april tussen 17.00 en 19.00 uur vindt er een pizza avond plaats om met elkaar, onder het genot van een pizza, te brainstormen over een nieuwe vorm van jongeren participatie. Er wordt gezocht naar een groep jongeren die de belangen van de jeugd in deze gemeenten graag willen vertegenwoordigen. Hoe zij dat gaan doen, is nog onbekend. Daarover vindt er morgen een gesprek plaats. Aan de hand van de input die daar wordt opgehaald, zal er een groep geworven gaan worden die de jongeren gaan vertegenwoordigen. Aanmelden kan nog! Mail hiervoor naar Jasper Lagendijk via newgenerationhz@gmail.com. Ook digitaal mee doen is mogelijk via MSteams. Vanwege corona is het aantal fysieke plaatsen beperkt.

Contact?

Wil je een vraag stellen aan een raadslid of een politieke partij? Neem dan contact op met de griffie via griffie@h-i-ambacht.nl of bel de griffier op 078-7702687.

Shopbox

Meer berichten