De Willem de Zwijgerschool op een ansichtkaart uit 1963.
De Willem de Zwijgerschool op een ansichtkaart uit 1963. (Foto: collectie Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht)

De oude Willem de Zwijgerschool

H.I.Ambacht - Wanneer u deze aflevering van Ambachtse Vertelling leest is er van het gebouw op deze foto waarschijnlijk niet veel meer over. U zult het gebouw wel herkend hebben. Het is de oude Willem de Zwijgerschool. De ansichtkaart is van 1963.

Door Arie Verhoeven, Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

De school gaat uit van de plaatselijke vereniging voor reformatorisch onderwijs. Het initiatief voor deze vereniging is indertijd uitgegaan van de Ambachtse Gereformeerde Gemeente (Petrakerk). In de jaren ’40 ontstonden er bij leden van dit kerkgenootschap steeds meer bezwaren tegen het onderwijs dat op de christelijk nationale school in ons dorp werd gegeven. Dat was toen de school in de Kerkstraat, die begin jaren ’50 een nieuw schoolgebouw aan de Margrietstraat in gebruik nam, de Margrietschool (later Tweestroom), die kort geleden ook aan de slopershamer ten offer viel. 

Invloed

Vanuit de Gereformeerde Gemeente probeerde men invloed in het beleid van christelijk nationale school te krijgen door participatie in dat schoolbestuur en eventueel een leerkracht van de eigen kerkelijke denominatie. Dat lukte echter niet. De indruk bestaat dat men steeds meer uit elkaar groeide. In 1946 besloten de leden van de Gereformeerde Gemeente een eigen schoolvereniging op te richten met het streven een eigen reformatorische school te stichten. 

Dominee Breevaart

Het lukte hen aanvankelijk niet voldoende leerlingen te krijgen vanuit de eigen kerkgemeenschap. Daarom werd contact gezocht met de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente aan de Onderdijkse Rijweg (men sprak toen dikwijls van de kerk van dominee Breevaart). Samen had men ruim voldoende leerlingen. De plaats waar de school moest komen heeft ook het nodige overleg met de gemeente gekost. Aanvankelijk had men een plek op het oog achter het toenmalige kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Kerkstraat (locatie huidige Petrakerk). Uiteindelijk werd het de locatie aan de Graaf Willemlaan. 

Schaarste aan bouwmaterialen

Toen begin 1956 de eerste steen werd gelegd, was er aan die kant van de Graaf Willemlaan nog vrijwel geen bebouwing aanwezig. Vanaf de bouwlocatie kon men de Waelneshoeve aan de Kerkstraat zien liggen. We leefden in 1956 in een tijd dat er nog een grote schaarste was aan bouwmaterialen, wat de overheid met speciale vergunningen probeerde te reguleren. Begin september van dat jaar waren de eerste drie lokalen klaar. Medio 1957 stond er een gebouw met zes lokalen. De school maakte sindsdien een gestage groei door. Er werden lokalen bijgebouwd. Ook de integratie van kleuter- en lager onderwijs leidde tot een vergroting van het bebouwingsoppervlak.

Nieuwe plannen

Omdat het gebouw in de loop der jaren steeds meer bouwtechnische gebreken ging vertonen werd het tijd om een nieuwe school te bouwen. Deze is per 1 januari jl. in gebruik genomen op de plek waar tot voor enige tijd het Jeugdspeelpark lag. Voor het terrein aan de Graaf Willemlaan heeft de gemeente nieuwe plannen in voorbereiding. Het oude schoolgebouw heeft ruim 64 jaar dienst gedaan.

Wilt u reageren? Bel 06-22130438 of stuur een e-mail naar: hiaverhoeven@kliksafe.nl

Shopbox

Meer berichten