Wethouder André Flach presenteert op Prinsjesdag de Ambachtse begroting. (Foto: Trudy Wehrmeijer)
Wethouder André Flach presenteert op Prinsjesdag de Ambachtse begroting. (Foto: Trudy Wehrmeijer) (Foto: )

'Vangnet moet op peil blijven'

H.I.Ambacht - Het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2021-2024. Wel zijn er onzekerheden over de oplopende kosten van de WMO, de jeugdzorg en de coronagevolgen.

Door Trudy Wehrmeijer

Wethouder Financiën André Flach: “Ik ben blij om te kunnen melden dat door het financiële beleid van de afgelopen jaren de onroerendezaakbelasting (OZB), met uitzondering van de inflatiecorrectie, niet extra wordt verhoogd. Om de toenemende kosten van afvalverwerking te dekken gaat de afvalstoffenheffing de komende drie jaar wel trapsgewijs omhoog. Door als Ambachters ons afval goed te scheiden, zorgen we er samen voor dat deze verhoging beperkt blijft.”

Van de gevolgen van de coronacrisis krijgt de gemeente van het Rijk veel vergoed; er zijn echter nog zaken waarvan niet duidelijk is of en hoeveel de gemeente uiteindelijk krijgt. De gemeente spreekt van ‘maatschappelijke en economische ontwikkelingen die ongekend en ingrijpend zijn’. In de begroting 2021 houdt de gemeente rekening voor zo’n 7 ton met toekomstige onvoorziene ontwikkelingen (TOO). Risico’s van oplopende kosten en de gevolgen van Covid-19 deels kunnen dan toch worden opgevangen. De wethouder waarschuwt: ”Hier zit de spanning in onze begroting. Volgens de huidige stand van zaken kunnen we alles nog betalen, maar als de ingeschatte risico’s op het gebied van corona, de kosten van jeugdzorg en die van de WMO, alles bij elkaar zo’n 1,5 miljoen, zich allemaal gaan voordoen, hebben we een gat in de begroting.”

Het college wil het voorzieningenniveau voor jong en oud op peil houden, ook al staan de budgetten fors onder druk. “De voorzieningen zijn een vangnet, geen hangmat”, is daarbij het credo. De gemeente zet fors in op preventie. Door een andere manier van samenwerken wil de gemeente problemen vroegtijdig signaleren, opdat mensen met lichte zorg weer op weg worden geholpen. Op die manier worden zo min mogelijk inwoners, afhankelijk van (zware) zorg en ondersteuning, is het idee. Net zoals de gemeente door het bevorderen van de samenredzaamheid en eigen kracht van inwoners, het beroep op (duurdere) zorg wil voorkomen en beperken. Een app van de sociale kaart van Ambacht en allerlei initiatieven voor hulp en ondersteuning moet daarbij gaan helpen.

De gemeente gaat in 2021 verder met het realiseren van het circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom, de plannen voor de Noordoevers en het afronden van het Waterbusplein. Ook komen er meer bomen en worden jaarlijks zeven speelplekken gerenoveerd.

Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 12 oktober (Commissie WOS subsidieplafonds) en/of woensdag 14 oktober. De gemeenteraad behandelt de begroting op 2 en 5 november. Vanwege corona kan er geen publiek aanwezig zijn in de raadszaal. De vergaderingen zijn via de gemeentelijke website te volgen.

Shopbox

Meer berichten